Miljö

Klimatförändringar i vår värld och den påverkan miljön har på dessa är ingen nyhet. Därför
förväntas det av naturliga skäl att vi arbetar med detta i åtanke.

Med modern teknik kan vi idag utforma och bygga anläggningar med låg miljöpåverkan och
energiförbrukning. Exempel på sådan teknik är LED-belysning, Intelligenta styrsystem, Solceller,
och Laddstationer för elbilar.

Utmaningen är att i varje projekt utifrån givna förutsättningar optimera de ingående delsystemen
för en minimal miljöpåverkan.

Framtidens samhälle formar vi tillsammans redan idag!